Diagnostika

BICOM

Metóda Bicom je špeciálny postup určený pre zisťovanie a odstránenie záťaží na biofyzikálnej úrovni. Prístroj Bicom neurčí diagnózu, ale systémovú príčinu z pohľadu tzv. celostnej medicíny.

Biorezonancia Bicom patrí rovnako ako napr. homeopatia, akupunktúra a iné metódy prírodnej liečby do oblasti tzv. „komplementácnej medicíny“. Používa sa v humánnej a veterinárnej medicíne už viac ako 30 rokov v 90tich krajinách sveta a pochádza z Nemecka.

Vďaka prístroju Bicom môžu byť u mnohých prípadoch zistené a eliminované – často skryté – príčiny problémov, ktoré nie je vždy možné analyzovať na laboratórnej úrovni.

V dnešnej dobe pôsobí na ľudský organizmus mnoho záťaží:

Chemické prísady v našich potravinách a pitnej vode, jedy ohrozujúce životné prostredie, baktérie, vírusy, plesne, paraziti, radiačné zaťaženie, množstvo chemických substancií, používanie medikamentov v chove zvierat atď.

Ťažké, viacnásobné alebo dlhotrvajúce záťaže môžu zablokovať mechanizmy potrebné k zotaveniu tela. V zásade je potrebné povedať, že telo disponuje veľkými vlastnými silami k zotaveniu. Aby telo dokázalo samo aktivovať regulačný proces, je dôležité odstrániť blokády ako: stres, smog, elektrosmog, amalgán, konzervanty, prach, plesne, vírusy, alergény, chemikálie a iné.

V prípade, ak na telo pôsobia príliš veľké záťaže, alebo je ich príliš mnoho a naviac pôsobia dlhšiu dobu, môže sa stať, že regulačná schopnosť, ako aj sily k zotaveniu tela sú spomalené alebo dokonca zablokované.

 

Ako funguje metóda BICOM?

Vlastná telesná regulácia môže byť prostredníctvom metódy BICOM podporovaná a urýchlená. Po vylúčení škodlivín pomocou prístroja BICOM sa organizmus dostáva späť do rovnováhy a je schopný poradiť si so záťažovými látkami.

BICOM biorezonancia je založená na celostnom prístupe a uprednostňuje zisťovanie príčin, nielen ich príznakov.

Možnosti analýzy metódou BICOM:

 • Potravinové intolerancie, alergény, testovanie alergických reakcií na bežné potraviny;
 • Všeobecné alergény – pele, prach, zvieracie chlpy;
 • Nedostatok minerálov a vitamínov v tele;
 • Napadnutie vírusmi, baktériami, plesňami a inými parazitmi;
 • Psychická záťaž toxínmi a ťažkými kovmi;
 • Záťaž geopatogénnych zón a elektrosmogu;
 • Zaťaženie orgánových systémov;
 • Poruchy pohybového aparátu;
 • Eliminácia alergických záťaží;
 • Akútne a chronické zápaly sliznice tráviaceho systému, vrátane tenkého a hrubého čreva;
 • Reumatické problémy,
 • Problémy v orgánoch;
 • Migréne a všetky druhy bolesti;
 • Odstránenie vírusov, baktérií, plesní a parazitov z tela;
 • Neurodermatitida;
 • Autoimunitné poruchy;
 • Hormonálna nerovnováha;
 • Nedostatočná imunita rôzneho pôvodu;
 • Neinvazívne odstraňovanie bradavíc;
 • Problémy akútne i chronické;
 • Eliminácia závislosti, vrátane fajčenia a alkoholizmu;
 • Potlačenie chuti na sladké;
 • Chudnutie;
 • Posilnenie energetickej a psychickej rovnováhy;
 • Harmonizácia, detoxikácia.

Našim cieľom je pomáhať Vám čo najlepšie a čo najrýchlejšie.

 

DIACOM

DIACOM je unikátny diagnostický systém, ktorý umožňuje sledovať zdravotný stav prostredníctvom zmien vlnových charakteristík telesných orgánov. Systémy analýzy sú najvyspelejšími informačnými technológiami a možno ich považovať za najpozoruhodnejšie úspechy modernej prírodnej vedy.

http://images-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://put.sk/thumbs/4994diacom1.jpg&container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*

 
 

 

Tento diagnostický prístroj komplex, založený na biolokalizácií umožňuje:

1. Diagnostikovať funkčný stav prakticky všetkých fyziologických systémov organizmu v maximálne krátkom čase, nie dlhšom ako 2 hodiny. 
2. Zisťovať ochorenia ešte v predklinickom štádiu. 
3. Zvoliť individuálny program liečby a prevencie ochorení. 
4. Poskytovať pomoc pri likvidácii patogénov.

Jedná sa o nízkofrekvenčný prístroj, ktorý využíva princíp biorezonancie v praxi a funguje na princípe elektromagnetických vibrácií veľmi nízkej frekvencie, ktoré dokážu prijímať a odovzdávať informácie v ľudskom mozgu, obchádzajúc bežné zmysly. Osoba je spojená s počítačom cez sluchový aparát, obraz na monitore sa mení, ako by sme listovali ľudským telom. Systém pracuje na základe virtuálneho skenovania organizmu a je postavený na spektrálnej analýze určitých magnetických polí mozgu. Princíp práce vyhodnocovania spočíva na aplikácii kvantovej fyziky do praxe. Na vývoji prístroja, ktorý trval niekoľko rokov ,pracovalo mnoho významných vedcov a systém je naďalej zdokonaľovaný. Boli použité princípy analýzy Nikola Teslu, geniálnou osobnosťou v oblasti elektroniky. Tvorcom NLS diagnostickej metódy je S.P. Nesterov, ktorý v roku 1988 vynašiel prahové snímacie čidlo / trigger senzor / a založil tak hlavnú myšlienku systému.

Hlavná funkcia tohto programu je celková analýza stavu všetkých fyziologických systémov ľudského organizmu napríklad: srdcovo-cievneho, dýchacieho, zažívacieho, reprodukčného, kostno-svalového, endokrinného...

Je vhodný na komplexnú analýzu zdravotného stavu organizmu , umožňuje vyhodnotenie stavu bio-energie každého orgánu individuálne, identifikuje poškodenia funkcií organizmu a ich potenciálnych pôvodcov . Je rýchlym zistením, ak máte ťažkosti a vyšetrenia u lekárov nevykazujú patologické hodnoty . V žiadnom prípade nenahrádza odborné vyšetrenie, práve naopak, umožňuje určiť, kde môže byť skrytý problém človeka a na čo sa cielene v medicínskej diagnostike zamerať.

Výhodou je, že meranie nemá žiadne vedľajšie účinky, bezbolestnosť, úspora času. Prístroj v priebehu vyšetrenia nevysiela do tela žiadne žiarenie, naopak pomocou senzorov v slúchadlách sníma stav určitých magnetických polí mozgu, odrážajúcich stavy a zmeny jednotlivých orgánov. Prístroj dokáže odhaliť aj počiatočné štádiá patologických stavov, aby sa predišlo ťažkostiam, ktoré by mohli vzniknúť, čo je obrovskou devízou.

http://images-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://put.sk/thumbs/5576diacom2.jpg&container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/* http://images-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://put.sk/thumbs/9150diacom3.jpg&container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*

 
 

 

Stačí si pohodlne sadnúť a nasadiť si hlavové slúchadlá s magnetickými induktormi. Tie snímajú informácie z nízkych magnetických polí mozgového centra. Tieto informácie / signály /, sú potom zosilnené a pomocou softvéru prenesené do počítača na obrazovku.

Princípom je , že každý orgán, každá bunka má svoje charakteristické vlnenie, ktoré je uložené v pamäti počítača a môžu byť zobrazené v podobe grafu. Každá odchýľka od zdravej bunky má svoj graf. Softvér obsahuje veľké množstvo grafov patologických procesov, zachytených vo všetkých postupných štádiách, do úvahy je braný vek, pohlavie a rôzne variácie procesov. Po zistení charakteristiky meraného orgánu porovná stupeň zdravého orgánu s nameranými hodnotami a vyhodnotí ich odchýľku a stupeň poškodenia.