DIACOM

DIACOM je unikátny diagnostický systém, ktorý umožňuje sledovať zdravotný stav prostredníctvom zmien vlnových charakteristík telesných orgánov. Systémy analýzy sú najvyspelejšími informačnými technológiami a možno ich považovať za najpozoruhodnejšie úspechy modernej prírodnej vedy.

Tento diagnostický prístroj komplex, založený na biolokalizácií umožňuje:

1. Diagnostikovať funkčný stav prakticky všetkých fyziologických systémov organizmu v maximálne krátkom čase, nie dlhšom ako 2 hodiny. 
2. Zisťovať ochorenia ešte v predklinickom štádiu. 
3. Zvoliť individuálny program liečby a prevencie ochorení. 
4. Poskytovať pomoc pri likvidácii patogénov.

Jedná sa o nízkofrekvenčný prístroj, ktorý využíva princíp biorezonancie v praxi a funguje na princípe elektromagnetických vibrácií veľmi nízkej frekvencie, ktoré dokážu prijímať a odovzdávať informácie v ľudskom mozgu, obchádzajúc bežné zmysly. Osoba je spojená s počítačom cez sluchový aparát, obraz na monitore sa mení, ako by sme listovali ľudským telom. Systém pracuje na základe virtuálneho skenovania organizmu a je postavený na spektrálnej analýze určitých magnetických polí mozgu. Princíp práce vyhodnocovania spočíva na aplikácii kvantovej fyziky do praxe. Na vývoji prístroja, ktorý trval niekoľko rokov ,pracovalo mnoho významných vedcov a systém je naďalej zdokonaľovaný. Boli použité princípy analýzy Nikola Teslu, geniálnou osobnosťou v oblasti elektroniky. Tvorcom NLS diagnostickej metódy je S.P. Nesterov, ktorý v roku 1988 vynašiel prahové snímacie čidlo / trigger senzor / a založil tak hlavnú myšlienku systému.

Hlavná funkcia tohto programu je celková analýza stavu všetkých fyziologických systémov ľudského organizmu napríklad: srdcovo-cievneho, dýchacieho, zažívacieho, reprodukčného, kostno-svalového, endokrinného...

Je vhodný na komplexnú analýzu zdravotného stavu organizmu , umožňuje vyhodnotenie stavu bio-energie každého orgánu individuálne, identifikuje poškodenia funkcií organizmu a ich potenciálnych pôvodcov . Je rýchlym zistením, ak máte ťažkosti a vyšetrenia u lekárov nevykazujú patologické hodnoty . V žiadnom prípade nenahrádza odborné vyšetrenie, práve naopak, umožňuje určiť, kde môže byť skrytý problém človeka a na čo sa cielene v medicínskej diagnostike zamerať.

Výhodou je, že meranie nemá žiadne vedľajšie účinky, bezbolestnosť, úspora času. Prístroj v priebehu vyšetrenia nevysiela do tela žiadne žiarenie, naopak pomocou senzorov v slúchadlách sníma stav určitých magnetických polí mozgu, odrážajúcich stavy a zmeny jednotlivých orgánov. Prístroj dokáže odhaliť aj počiatočné štádiá patologických stavov, aby sa predišlo ťažkostiam, ktoré by mohli vzniknúť, čo je obrovskou devízou.

Stačí si pohodlne sadnúť a nasadiť si hlavové slúchadlá s magnetickými induktormi. Tie snímajú informácie z nízkych magnetických polí mozgového centra. Tieto informácie / signály /, sú potom zosilnené a pomocou softvéru prenesené do počítača na obrazovku.

Princípom je , že každý orgán, každá bunka má svoje charakteristické vlnenie, ktoré je uložené v pamäti počítača a môžu byť zobrazené v podobe grafu. Každá odchýľka od zdravej bunky má svoj graf. Softvér obsahuje veľké množstvo grafov patologických procesov, zachytených vo všetkých postupných štádiách, do úvahy je braný vek, pohlavie a rôzne variácie procesov. Po zistení charakteristiky meraného orgánu porovná stupeň zdravého orgánu s nameranými hodnotami a vyhodnotí ich odchýľku a stupeň poškodenia.