TimeWaver

Ďalší a úplne nový prístroj je TIMEWAVER, ktorý spracováva informácie o našom tele po fyzickej stránke a zameriava sa aj na emocionálnu a psychickú úroveň človeka.