Skenar terapia

Skenar je prístroj, ktorý nastaví telu ozdravovací proces, kedy sa telo začne liečiť samo. Pracuje len na povrchu pokožky, prikladaním prístroja. Elektrický impulz nášmu telu vlastný (taký ako máme pri zázname napr. EKG) prechádza pokožkou a komunikuje s mozgom, následne z mozgu vysiela korekčné impulzy späť do prístroja. Táto komunikatívna forma Skenaru a našeho mozgu je jedinečná. Skenar spracuváva len impulzy, ktoré mozog vyšle.

Laicky povedané Skenar terapia napráva nefungujúce, či spomalené toky informácii. Tým sa podieľa na náprave všetkého v tele, je to celostná medicína, ktorá obnovuje zdravie. Funguje na úrovni chemickej, hormonálnej, imunitnej, psychoemocionálnej...

Liečime rôzne druhy dysfunkcií, alergie, úrazybolestivé stavy, ako napr. chrbtice, kĺbov a iné, akútne, chronické ochorenia sústav, problémy športovcov, starších pacientov.

Skenar terapia je unikátna metóda novodobého liečenia.   

Účinok skenar terapie je predovšetkým zameraný na normalizáciu narušených funkcií organizmu, jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť harmóniu/rovnováhu v organizme a zregulovať obranné schopnosti tela, skryté aj nevyužité rezervy. Pôsobenie skenar terapie sa vykonáva krátkodobými nízkofrekvenčnými signálmi pri kontakte prístroja s pokožkou. Ovplyvňujúc pokožku, dostávame možnosť vplývať na vnútorné choré orgány. Ľudský mozog riadi tkanivá a orgány prostredníctvom elektrických impulzov a vieme, že vplývať na organizmus, vnútorné orgány a nervovú sústavu je možné prostredníctvom pokožky, a to pomocou elektrických impulzov, ktoré sú organizmu príbuzné. Skenar má schopnosť generovať takéto elektrické impulzy, ktoré sú fyziologicky blízke impulzom, putujúcim do mozgu. Počas skenar terapie pôsobia na pokožku impulzy komunikujúce s mozgom, ktoré sa menia v prípade zmeny stavu pokožky a v organizme vyvolávajú reakcie zamerané na regeneráciu stratených funkcií. 

Regulujúc rozladenú sústavu organizmu, skenar dostáva do stavu normálu všetko, čo je schopné sa regenerovať. Uzdravenie sa realizuje prostredníctvom regenerácie a harmonizácie vlastných rezerv organizmu.

Pôsobenie skenar terapie

 • Skenar terapia (skenarterapia) pôsobí celostne ako komplex na organizmus
 • Regenerácia celého tela
 • Liečba akútnych aj chronických chorôb
 • Usmernenie vývoja detí
 • Nastavenie správnych adaptačných mechanizmov u detí
 • Urýchlenie zlepšenia zápalových procesov
 • Bioregenerácia a prevencia civilizačných chorôb
 • Zlepšenie celkovej adaptácie organizmu
 • Zrýchlenie zotavenia po chorobách a traumách
 • Podpora imunity
 • Podpora lymfatického prietoku
 • Regulácia hormonálneho statusu a vegetatívneho nervového systému
 • Navodenie psychickej a emocionálnej pohody
 • Regulácia svalového tonusu a látkovej výmeny
 • Úľava od bolesti
 • Zlepšenie prekrvenia tkanív
 • Zníženie opuchu mäkkých tkanív
 • Urýchlenie hojenia rán (poúrazových, pooperačných...)
 • Zníženie rizika poranení po traumách
 • Stimulácia nervovej aktivity
 • Skvalitnenie spánku a odstránenie únavy
 • Zlepšenie zvládania stresových situácií
 • Distribúcia viac ako 2000 neuropeptidov
 • Zlepšenie koordinácie a prírastok sily vo vrcholovom športe
 • Iné